ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

Hatályos: 2020. 09. 30-tól visszavonásig 

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a TEDxLibertyBridgeWomenrendezvényhez  kapcsolódóan határozza meg a jegyvásárlók, látogatók rendezvényen való részvételének általános  feltételeit. Az ÁSZF a TIXA.hu közreműködésével, a TEDxLibertBridgeWomen szervezők  (Továbbiakban: Szervezők) és a TEDxLibertyBridgeWomen rendezvény résztvevői (továbbiakban:  Látogatók) között keletkező jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket határozza meg. 

 1. Fogalom meghatározások: 

Szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, amelyet a Szervezők a Rendezvényen, akár ingyen, akár  ellenérték fejében a Résztvevők számára hozzáférhetővé tesznek. 

Látogató: az a természetes személy, aki adott Rendezvényen belépésre jogosultként részt vesz. 

Jegy: TEDxLibertyBridgeWomen rendezvényen részvételi igényt megtestesítő, bármely (nyomtatott  vagy elektronikus) formában kiállított és egyedi azonosítóval ellátott, bemutatóra szóló igazolás. 

Jogosulatlan résztvevő: az a természetes személy, aki adott Rendezvényen anélkül vesz részt, hogy a  belépésre érvényes jogcíme lenne. 

Fogyasztó: jegyvásárló és a látogató, nem minősül fogyasztónak a jogosulatlan résztvevő.  

Közreműködő: a TEDxLibertyBridgeWomenRendezvény létrejöttét elősegítő – alvállalkozója,  partnere vagy megbízottja. 

Jegyvásárló: a jegyet a Szervezőktől, vagy annak értékesítési partnereitől megvásárló személy.

2. Az ÁSZF hatálya: 

2.1. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól. 

2.2. A jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Szervezőkre, valamint a Fogyasztókra, illetőleg a  Jogosulatlan résztevőkre. A Szervezők és a Közreműködők közötti jogviszony feltételeit külön  szerződések tartalmazzák. 

2.3. Látogató tudomásul veszi, hogy Szervezők a jelen ÁSZF-et jogosult egyoldalúan, alapos okkal  módosítani. Alapos oknak tekintendő a felek közötti jogviszonyra vonatkozó jogszabály kötelező  rendelkezésének változása, illetőleg, ha a módosítást a Rendezvények mindenkori biztonságos vagy  gazdaságos lebonyolíthatósága, közbiztonsági vagy közegészségügyi szempontok indokolják. A  módosítások TEDxLibertyBridgeWomen honlapján történő közzététellel, azonnal hatályba lépnek. 

2.4. A Jegyvásárló a Jegy megvásárlásával a jelen ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek elfogadja. 

2.5. Az a jegybirtokos, aki a birtokában lévő Jegyhez nem jogszerűen jutott hozzá, tudomásul veszi,  hogy a Szervezőkkel szemben a jelen ÁSZF alapján jogosultságok őket nem illetik meg, figyelemmel  arra, hogy a Szervezők velük nem létesítenek kötelmet és nem tesz feléjük semmilyen  kötelezettségvállalást. 

 1. Szerződéses jogviszony: 

3.1. A Jegy ellenértékének megfizetésével a Felek szerződéses jogviszonyba lépnek egymással. A  Szervezők a Látogató részére lehetőséget biztosít adott Rendezvényen való részvételre.

3.2. A Rendezvényeken elérhető konkrét programok és Szolgáltatások tartalmát és mennyiségét  Szervezők alakítják ki, de a műsorváltozás jogát fenntartják. Mindazonáltal a  TEDxLibertyBridgeWomen szervezésében mindenkor törekszik az előzetesen kommunikált  programok és Szolgáltatások nyújtására, vagy a korábban kommunikált és elmaradó programok  hasonló színvonalú programmal való pótlására. 

 1. Jegy, jegyvásárlás: 

4.1. A Jegyárak a TIXA.hu oldalon találhatóak. A jegy megvásárlásával Ön tudomásul veszi, hogy  köteles betartani a rendezvény Általános Szerződési Feltételeit. A TIXA.hu oldal elektronikus úton  történő jegyvásárlást tesz lehetővé. A szükséges adatok megadása és a sikeres pénzügyi teljesítés  után kapja meg a Rendezvény belépésére jogosító jegyeket, kódokat. A jegyet a Jegyvásárló köteles  otthon kinyomtatni, vagy elektronikus azonosításra alkalmas módon a Rendezvényen bemutatni. A  megvásárolt jegyet érkezéskor, jegyérvényesítő pontjainkon tudja bemutatni, mely jogosít a  TEDxLibertyBridgeWomen rendezvény programjainak látogatására. 

4.2. A megvásárolt jegyet érkezéskor, jegyérvényesítő pontjainkon tudja bemutatni, mely jogosít a TEDxLibertyBridgeWomen rendezvény programjainak látogatására. 

 1. Részvétel a Rendezvényen: 

5.1. Látogató a Rendezvény területén köteles az általános magatartási normákat betartani és jelen  ÁSZF-nek megfelelően viselkedni és tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, cselekedettől, mely  mások személyiségi jogait, egészségét, testi épségét, életét sértheti vagy veszélyeztetheti. 

5.2. A Szervezők előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle promóciós vagy  reklámtevékenység, kereskedelmi, gazdasági tevékenység folytatása, illetve adománygyűjtés a  Rendezvény helyszínén. 

5.3. A Rendezvény területén szeszes itallal 18 éven aluliakat és ittas személyeket kiszolgálni tilos. 

5.4. Tekintettel arra, hogy a Rendezvény célja a kulturált és zavartalan szórakozás biztosítása a Látogatók számára, a Rendezvényen tilos a szervezett programokon kívüli és azokkal össze nem függő  bármilyen gyűlés, demonstráció szervezése, tartása. 

5.5. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekről hang-és képfelvétel készül, a TED konferenciák szervezéséhez jogosultságot biztosító licenszben foglaltak szerint (www.ted.com).  Ennek megfelelően a Látogató a Rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul  arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag  kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a  beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató  tekintetében korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A szervezők a  Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására  (különösen a Rendezvények népszerűsítésére), nyilvánosságra hozatalára anélkül, hogy a Látogató  részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk. 

5.6. A Látogató nem jogosult a Rendezvényeken hang- és képfelvétel készítésére. Látogató jelen ÁSZF elfogadásával elfogadja a TED konferenciák lebonyolításának, illetve a részvételre vonatkozó  szabályozásának pontjait (www.ted.com).

 1. Felelősség: 

6.1. A Rendezvényen nyújtott programokat, szolgáltatásokat szükség esetén a szervezők  módosíthatják. Látogató nem jogosult kifogással élni a program módosulása esetén. 

6.2. A Szervezők nem vállalnak felelősséget a Rendezvény területén őrizetlenül hagyott tárgyakért. 

6.3. Látogató kijelenti, hogy az általa a jegyvásárlás során megadott adatok a valóságnak  megfelelnek. Az adatok pontatlan megadásából eredő kárért a Szervezők nem vállalnak felelősséget. 

6.4. Látogató tudomásul veszi, hogy valamely fizetési mód során felmerülő visszaélésért vagy kárért a  Szervezők nem vonhatók felelősségre (pl. illetéktelen bankkártya használat, jogosulatlan utalás, stb.).  

6.5. Látogató teljes mértékben felelős (polgárjogi és büntetőjogi értelemben is) az általa okozott  károkért, mind a Helyszín, mind szerződéses partnerei, mind közreműködők, mind a további  látogatók és harmadik személyek tekintetében. 

 1. Szerzői jogok és védjegyek 

7.1. A Rendezvény weboldalán, Facebook oldalán, a Rendezvényeken, minden online és offline  médiában, valamint plakátokon, szórólapokon, stb. megjelenő logók, védjegyek, információk és  anyagok a Rendezvény szponzorjainak és szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik és ezen megjelöléseket Látogatók vagy harmadik személyek nem használhatják, nem másolhatják, nem jeleníthetik meg a Rendezvény partnerei előzetes írásbeli beleegyezése nélkül. 

 1. Vis Maior 

Amennyiben bűncselekmény vagy annak fenyegetése, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő  megmozdulás, baleset, tűz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekedési  zavar/akadályozás, hatósági, katonai vagy rendfenntartói rendelkezés, utasítás vagy aktus, vagy más  olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Rendezvényt  szervezők hatókörén kívül esik, nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni,  úgy a Szervezők nem tartoznak felelősséggel a Fogyasztó felé semmilyen veszteségért vagy kárért,  amely ezen események következtében előállt. A jelen vis maior rendelkezés megfelelően alkalmazandó mind adott Rendezvényre mint egészre, mind adott Rendezvény valamely programjára vagy Szolgáltatására. 

A hatályos járványügyi helyzethez igazodunk: amennyiben az aktuális korlátozások nem teszik lehetővé a résztvevők személyes fogadását a programon, a jegy árát visszatérítjük vagy becseréljük online élményjegyre (értékkülönbözettel). 

 1. Záró rendelkezések 

A Rendezvénnyel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, ötleteket, esetleges panaszokat a e-mail címre várjuk. 

Budapest, 2020. szeptember 30.

  Iratkozz fel hírlevelünkre!

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

   Contact Us

   We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

    Adatkezelési beállítások

    When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

    Ezen az oldalon sütiket használunk a jobb böngészési élmény miatt, amelyhez a gomb megnyomásával te is hozzájárulsz.