Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Jelen dokumentum célja, hogy tájékoztatást nyújtson a LibertyBridge Nonprofit Kft. (Továbbiakban: Adatkezelő) által szervezett TEDxLibertyBridgeWomen „Még ma” rendezvénnyel kapcsolatban megvalósuló adatkezelésekkel kapcsolatosan

Elérhetőségünk: LibertyBridge Nonprofit Kft. (székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 45. 2/2) e-mail:  )

 

 1. A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 

1.1.MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓS CÉLÚ HOZZÁJÁRULÁS ADATKEZELÉSI ESETKÖR LEÍRÁSA

 

Adatkezelő a TEDxLibertyBridgeWomen „Még ma” megnevezésű rendezvényre történő jegyvásárlás során a vásárló személyek nevét, postacímét, e-mail címét és telefonszámát csomaglogisztikai szolgáltatás nyújtására és marketingkommunikációs célra is felhasználja. A kommunikáció célja, hogy az Adatkezelő a TEDxLibertyBridgeWomen „Még ma” rendezvénnyel kapcsolatban információkat, valamint reklámcélú megkereséseket juttasson el a rendezvényre jegyet vásárló személyeknek. A marketingcélú adatkezeléshez való hozzájárulás feltétele a jegyvásárlásnak.

 

ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS CÉLJA

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6 cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön, mint a Résztvevő önkéntes hozzájárulása, amelyet a jegyvásárlással együtt ad meg számunkra.

Ön a hozzájárulást bármikor visszavonhatja a e-mail címre küldött e-mailben.

 

ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatokat a e-mail címre küldött leiratkozásig, vagy az adatok törlésére vonatkozó kérelméig kezeljük.

 

1.2.JEGYVÁSÁRLÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSi ESETKÖR LEÍRÁSA

 

A TEDxLibertyBridgeWomen „Még ma” rendezvényre történő jegyvásárlással összefüggésben az alábbi személyes adatokat kezeljük:

 • vásárló neve,
 • vásárló e-mail címe,
 • vásárló számlázással kapcsolatos adatai,
 • vásárló postázási címe
 • vásárló telefonszáma
 • az eseményre jelentkezés ténye, a hozzájárulás ténye, a részvétel dátuma, formája,
 • ételallergiára vonatkozó információ
 • az eseményt követően adott értékelés.

 

 

ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS CÉLJA

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6 cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a jegyvásárlással létrejövő szerződés teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja speciális étkezési igény esetén az, hogy az Adatkezelő étkezést is biztosít a rendezvény alatt. A regisztrációs űrlap ételallergiára vonatkozó mezőjének kitöltésével Önnek jogában áll az Adatkezelőt tájékoztatni esetleges ételallergiájáról. Az Adatkezelő kizárólag az Ön nevét és ételallergiája típusát kezeli annak érdekében, hogy elkerülje bizonyos ételek felszolgálását Önnek. Az adatkezelés jogalapja az Ön kifejezett hozzájárulása a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, melyet a regisztrációs űrlap ételérzékenységre vonatkozó mezőjének egyértelmű kitöltésével tud megtenni. Ezen adatok megadása nem kötelező. Ön a hozzájárulást bármikor visszavonhatja a -mail címre küldött e-mailben. Az egészségügyi adatokhoz Adatkezelő, illetve Adatkezelő azon munkatársai férnek hozzá, akiknek az adat megismerése és kezelése a feladataihoz kapcsolódik.

A kiállított számla esetében emellett az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6 cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az Áfa törvény értelmében a számla kiállítására vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése és a számvitelről szóló törvény szerint a számla és az azt alátámasztó adatok megőrzésére előírt jogi kötelezettség teljesítése.

 

ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A számlákat és az azt alátámasztó vásárlási adatokat a számvitelről szóló törvény alapján 8 évig őrizzük meg.

 

1.3.KÉP- ÉS HANGFELVÉTEL KÉSZÍTÉSE

Amennyiben Ön, illetve 16. életévét be nem töltött gyermeke a TEDxLibertyBridgeWomen „Még ma” rendezvényen bármilyen módon megjelenik (színházi vagy online élményjegyet vásárol), az eseményre belépéskor, bekapcsolódáskor önkéntesen hozzájárul, hogy az eseményeken készített fotókon és videókon Önről kép- és hangmás készüljön, valamint ezek az anyagok harmadik személyek részére továbbításra, majd nyilvánosságra hozatalra kerüljenek. valamint 16. életévét be nem töltött gyermeke felett törvényes felügyeleti joggal rendelkező szülőként szintén hozzájárul a fentiekhez a gyermek tekintetében.

 

ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS CÉLJA

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6 cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a jegyvásárlással létrejövő szerződés teljesítése. A kiállított számla esetében emellett az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6 cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az Áfa törvény értelmében a számla kiállítására vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése és a számvitelről szóló törvény szerint a számla és az azt alátámasztó adatok megőrzésére előírt jogi kötelezettség teljesítése.

 

ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A számlákat és az azt alátámasztó vásárlási adatokat a számvitelről szóló törvény alapján 8 évig őrizzük meg.

 

 1. ADATFELDOLGOZÓK

Az adatok kezelése során adatfeldolgozóként vesszük igénybe:

 • Könyveléssel foglalkozó partnerünk – BPION Services Korlátolt Felelősségű Társaság (1139 Budapest, Váci út 99./ 2. Emelet, Adószám: 26193616241, Cégjegyzékszám: 01 09 307025),
 • Számlázz.hu – KBOSS.hu Kft. (Cégjegyzékszám: 01- 09-303201, Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7., )

 

 1. ADATTOVÁBBÍTÁS

Személyes adatait kizárólag az alábbi célokból továbbítjuk harmadik személy részére, a jegyvásárlással a vásárló hozzájárulását adja az adattovábbításhoz.

 • Adatok továbbítása a Futárszolgálatnak a vásárolt jegyhez automatikusan tartozó ajándékcsomag kézbesítése céljából

 

 1. COOKIE ADATKEZELÉS

A honlapunk testre szabott és hatékony használata, valamint a minél teljesebb felhasználói élmény érdekében honlapunk az Ön számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t (sütit) helyezhet el. A cookiek (sütik) olyan azonosítók, amelyeket a honlapunk, vagy a cookie-t gyűjtő partner szervere az Ön által használt számítógépnek küldhet, hogy azonosítsa a honlapunk tartózkodás alatt használt számítógépet és tárolja a honlap használatára vonatkozó technikai adatokat (például az átkattintásokat, egyéb navigációs adatokat). A legtöbb böngésző az alapbeállítás szerint automatikusan fogadja ezeket a cookie-kat (sütiket). A cookie-k (sütik) tárolása kikapcsolható, illetve annak beállítására is van lehetőség a böngészőben, hogy értesítést kapjon mielőtt számítógépén cookie-t (sütit) tárolnak. Ezek a beállítások kizárólag a használt böngészőprogram és számítógépre vonatkoznak, a cookie-k (sütik) beállításait és kikapcsolását számítógépenként és böngészőnként külön-külön kell beállítani. A cookie-k (sütik) kikapcsolásával nem tudjuk garantálni a honlap valamennyi funkciójának megfelelő működését és teljes körű használatát. Oldalunk marketing célokból a Google és a Facebook remarketing eszközeit használja, amelyek szintén cookie-k alkalmazásával működnek. A Google és a Facebook által e célból működtetett cookie-k ez esetben azonosítják Önt, és a honlap látogatását követően az Ön számára a Google és a Facebook saját oldalán a szolgáltatásunkat népszerűsítő reklámokat jelenít meg. Számunkra nem lesz elérhető az Ön személyére vonatkozó adat, az kifejezetten a Google és a Facebook kezelésében marad. A reklámozás lehetőségét a Facebook és a Google beállítások között lehet letiltani.

 

 1. AZ ÖN JOGAI AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,
 • helyesbítéshez való jog,
 • adatkezelés korlátozása,
 • törléshez való jog,
 • hordozhatósághoz való jog,
 • tiltakozáshoz való jog,
 • hozzájárulás visszavonási joga.

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint Önnel szükségszerűen kommunikálnunk kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk Önről), valamint az email fiókunkban elérhetőek lesznek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszoljuk meg.

 

A HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSÁNAK JOGA

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük. Kérjük azonban vegye figyelembe, hogy amennyiben egy közvetítés van folyamatban, akkor az adattörlést jeleznünk kell partnerünk felé is, ami a közvetítést sikertelenné teszi.

 

A SZEMÉLYES ADATOKHOZ ÉS INFORMÁCIÓKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

 • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
 • a következő információkról tájékoztassuk:
  • az adatkezelés céljai;
  • az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
  • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk;
  • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; o a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
  • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén méltányos költségtérítést számolhatunk fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatjuk el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

 

HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát, ha az ellenőrzésre nincs szükség, akkor korlátozást sem alkalmazunk;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de jogos érdekünk is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatjuk Önt.

 

TÖRLÉSHEZ – ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük;
 • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
 • a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hoztuk az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni vagyunk kötelesek azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Főszabályként az Ön személyes adatait nem hozzuk nyilvánosságra.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Ön felé követelésünk áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha az bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

HORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje, hogy az Ön által a részünkre megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja, amit xml, JSON, vagy csv formátumban bocsátunk az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsuk.

 

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Amennyiben Ön szerint megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ). Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy polgári pert is indíthat bíróság előtt.

 

 1. ADATBIZTONSÁG

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is. Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk Önt.

 

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsuk. Amennyiben azonban a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kívánunk végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló 6 adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni továbbá, hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2023.09.25. napjától érvényes.

  Iratkozz fel hírlevelünkre!

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

   Contact Us

   We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

    Adatkezelési beállítások

    When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

    Ezen az oldalon sütiket használunk a jobb böngészési élmény miatt, amelyhez a gomb megnyomásával te is hozzájárulsz.